Tornar a notícies

El CIS Cotxeres participa en el IX Congrés Internacional Dependència i Qualitat de Vida

La metgessa de família i directora de l'EAP BCN 8J Cotxeres, Gemma Rubio, ha participat en el IX Congrés Internacional Dependència i Qualitat de Vida de la Fundación Edad&Vida.

La metgessa de família i directora de l’EAP BCN 8J Cotxeres, Gemma Rubio, ha participat en el IX Congrés Internacional Dependència i Qualitat de Vida “Integració sociosanitària: un balanç de la realitat”, que ha celebrat la Fundación Edad&Vida entre els passats dilluns 6 i dimarts 7 de novembre a l’Auditori Axa de Barcelona.

Rubio va intervenir el dimarts en la sessió ‘Innovació en la Intervenció de Serveis en el Domicili’ amb la ponència ‘Atenció integrada social-sanitària en el SAD de proximitat de Barcelona’. En la seva exposició, va explicar que, a Barcelona, “l’oportunitat d’integrar l’atenció social i sanitària en el domicili neix amb el nou model SAD de proximitat que organitza les professionals d’atenció directa en equips de 10-15 persones i en illes d’atenció d’un conjunt de 80-90 persones usuàries en un territori concret”.  

L’atenció domiciliària integrada social i sanitària (ADISS), va aclarir, “és l’atenció en què intervenen conjuntament professionals de diversos àmbits, que comparteixen informació i objectius, i prenen decisions de manera conjunta per garantir l’atenció integrada al domicili i assegurar un contínuum assistencial, posant la persona en el centre de les actuacions”.

Les primeres experiències d’atenció integrada “neixen en la primera illa de SAD de Vilapicina (SUARA) i amb l’equip sanitari del CIS Cotxeres l’any 2018-19”, va assenyalar. Més endavant, “van començar els primers contactes per estendre el model en territoris atesos per l’ICS, però la pandèmia va suposar una aturada del projecte. L’any 2022, es va reprendre amb força ampliant fins a tres les illes en el mateix territori amb els mateixos agents”.

“A principis d’aquest any, amb la signatura del protocol per a l’impuls de l’atenció integrada social i sanitària a Catalunya, es proposa que un dels projectes a desplegar sigui el de l’atenció integrada en el SAD de proximitat de la ciutat de Barcelona i, per tant, s’ampliï l’abast, es consolidin les pràctiques de treball exitoses i s’avaluï l’impacte generat en la població atesa”, va apuntar.

En la seva intervenció, Rubio també va explicar que, “per fer possible aquesta atenció integrada, cal organitzar els recursos d’una manera diferent per facilitar la identificació de les professionals que intervenen en cada domicili, el coneixement mutu i el reconeixement de l’aportació de cadascun dels professionals i agents en l’assoliment del pla de treball”.

Al Congrés van assistir nombrosos experts en l’àmbit de la dependència que van participar en debats sobre atenció integrada, atenció domiciliària, solitud i envelliment saludable, entre altres temàtiques. El conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano, va inaugurar el Congrés dilluns, amb una intervenció on va apuntar la falta de finançament com a un dels principals obstacles de cara a assolir unes cures de qualitat per a les persones amb dependència. A més, Campuzano, juntament amb el conseller de Salut, Manel Balcells, també va intervenir dimarts en la sessió ‘Desplegament de l’atenció integrada a Catalunya’.