Responsable del tractament

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals? 

  • Identitat: CSC VITAE SA
  • Adreça postal: Avinguda Tibidabo, 21, 08022, Barcelona, Barcelona. 
  • Telèfon: 932531820 
  • Correu electrònic: cotxeres@consorci.org 

Finalitats del tractament

Amb quines finalitats tractem les seves dades personals? 

En compliment d’allò que disposa el Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades, et comuniquem que tractarem les seves dades per millorar els nostres serveis, donar atenció al client i mantenir a l’usuari informat sobre les últimes notícies en matèria de sanitat.

Legitimació del tractament

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades? 

Les seves dades seran tractades d’acord amb les següents legitimacions establertes en el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de dades (RGPD): pel compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament, tal com s’estableix a l’article 9.2 apartat h) de l’RGPD, a més de l’establert a la mateixa Llei 21/2000 de 29 de desembre sobre els drets d’informació concernents a la salut i a l’autonomia del pacient i la documentació clínica; pel consentiment de l’interessat pel tractament de les seves dades personals per una o vàries finalitats (article 6.1.a) RGPD) o per l’execució d’un contracte d’acord amb l’establert amb l’article 6.1.b) de l’RGPD.

Destinataris de les dades

A quins tercers comunicarem les seves dades personals? 

Les seves dades només seran comunicades a altres entitats del grup del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya per tal de poder gestionar correctament la seva petició.

Termini de conservació de les dades

Les seves dades seran conservades mentre siguin necessàries per atendre la seva sol·licitud o mantenir la relació adequada amb vostè.

Drets

Quins drets té i com pot exercir-los?

Els interessats podran exercir, si ho desitgen, els drets d’accés, rectificació i supressió de dades, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se al tractament, i a sol·licitar la portabilitat de les seves dades, a través dels següents mitjans:

ï Mitjançant enviament de sol·licitud per escrit a l’adreça postal indicada.

ï Mitjançant enviament de sol·licitud al correu electrònic dpd@consorci.org.

Els interessats podran, en relació amb aquells tractaments que estiguin basats en l’obtenció del seu consentiment, retirar el seu consentiment mitjançant el procediment que es detalla en el paràgraf anterior.

Així mateix, si creu que ha estat vulnerada la tutela d’algun dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://seu.apd.cat/).