CIS Cotxeres

Preguntes freqüents

El CIS Cotxeres presta serveis públics d’atenció primària, sociosanitària i de rehabilitació a l’Àrea Integral de Salut (AIS) Barcelona Nord. Podeu consultar la cartera de serveis aquí.

A més dels serveis sanitaris prestats en el marc de la cartera pública, el CIS Cotxeres ofereix Serveis Complementaris, no coberts pel CatSalut, en Odontologia, Podologia, Diagnòstic per la Imatge, així com atenció als accidents de trànsit. Podeu consultar la cartera de serveis privats aquí.

Trobareu les dades de contacte dels diferents equipaments i serveis aquí.
Som a l’avinguda dels Quinze, 18-30, de Barcelona. Trobareu informació sobre com arribar-hi en transport públic aquí.

Us heu de dirigir a la Unitat d’Atenció a l’Usuari. Trobareu tota la informació aquí.

Atenció Primària - CAP

Preguntes freqüents

Trobareu els horaris de tots els equipaments i serveis aquí.
Trobareu la informació de contacte de tots els equipaments i serveis aquí.
Trobareu tota la informació sobre programació de visites aquí.

Abans de venir presencialment, és preferible que contacteu amb nosaltres per telèfon, per correu electrònic, mitjançant el portal La Meva Salut o través de citasalut.gencat.cat. Us facilitarem informació sobre el circuit a seguir per donar la millor resposta a les vostres necessitats.

Davant d’un problema de salut greu que requereixi atenció immediata, podeu adreçar-vos al centre de salut més proper, preferentment al CUAP. També podeu trucar al 061/Salut Respon.

Si us heu visitat i necessiteu un justificant de visita per presentar-lo a la feina, el podeu demanar directament al taulell del CAP.

Podeu demanar visites a domicili trucant al CAP o al 061, sempre que el vostre estat de salut no us permeti desplaçar-vos fins al centre.

L’hospital de referència del CAP Cotxeres és l’Hospital de la Vall d’Hebron. Tanmateix, per als pacients provinents de la zona de Congrés, el centre de referència per a ingrés és l’Hospital de Sant Pau, especialment quan ja hi tinguin historial obert.

Si voleu canviar el metge o pediatre que teniu assignat al vostre CAP, podeu sol·licitar-ho a la Unitat d’Atenció a l’Usuari. Trobareu informació sobre com contactar-hi aquí. Quan presenteu la sol·licitud, el personal del CAP us informarà de tots els canvis en l’organització de la prestació dels serveis i, si és possible, us respondrà en el mateix moment. Si en el moment de presentar la sol·licitud no us informen si s’accepta el canvi, us ho comunicaran en un termini màxim de deu dies hàbils.

A totes les persones usuàries del serveis sanitaris públics els correspon un CAP, que es determina a partir del seu domicili. Si voleu ser atesos en un altre centre, trobareu informació sobre el procediment a seguir aquí.

Atenció a les Urgències - CUAP

Preguntes freqüents

L’atenció continuada, fora de l’horari d’obertura del CAP, correspon al dispositiu assistencial que dona aquest servei en l’àmbit territorial de l’Equip d’Atenció Primària que us correspon per domicili. Si residiu al districte de Nou Barris, el vostre centre de referència és el CUAP Cotxeres.

Al CUAP, us atendrem en casos com:

  • Febre alta i/o malestar general, dolor agut general o específic (gola, orella, bucodental, mal de cap, toràcic, d’esquena, etc.).
  • Mareig i/o altres alteracions neurològiques.
  • Ferides o cremades (sutures, cures, etc.).
  • Traumatismes lleus i caigudes (embenats, guixos, etc.)
  • Patologies de vies urinàries (infecció i còlic nefrític).
  • Problemes respiratoris.
  • Dolor abdominal i altres problemes digestius com vòmits i/o diarrea.
  • Al·lèrgies i altres patologies cutànies agudes.
  • Patologia ocular (conjuntivitis).

Si cal, ens ocuparem del vostre trasllat a l’hospital de referència o us derivarem al vostre Equip d’Atenció Primària perquè faci seguiment del cas.

El Centre d’Urgències del CIS Cotxeres obre les vint-i-quatre hores del dia, tot l’any.

Trobareu la informació de contacte de tots els equipaments i serveis aquí.

Els serveis del CUAP es presten mitjançant un equip de metges de família experts en atenció a les urgències; no hi ha pediatres. Si es considera necessària l’atenció directa per part d’un especialista en Pediatria o de qualsevol altra especialitat, el mateix CUAP us podrà fer una derivació a l’hospital de referència.

El temps d’espera al CUAP depèn del nombre de persones que estiguin esperant per ser ateses i del nivell d’urgència dels pacients que es trobin a la sala d’espera o que vagin arribant al centre. Els professionals sanitaris són qui determinen els nivells d’urgència, que prioritzen l’atenció d’aquells casos que presenten més risc per a la salut.

Les persones que acudeixen al CUAP amb un mateix nivell d’urgència són ateses per ordre d’arribada. Si observeu que un usuari que arribat més tard és atès abans que vosaltres, és perquè se li ha assignat, sota criteri mèdic, un nivell d’urgència més alt.

Atenció Sociosanitària - HAI

Preguntes freqüents

Us recomanem portar roba còmoda, sabates tancades i estris d’higiene personal. També podeu dur una tovallola petita, si ho desitgeu. El pijama no és necessari. 

El CIS Cotxeres només disposa d’habitacions dobles. En situacions excepcionals i si el personal sanitari així ho estima necessari, el pacient estarà sol a l’habitació.

Podeu visitar les persones ingressades de dilluns a diumenge, de 9 a 21 h.

Per respecte al descans de les persones ingressades i per facilitar la feina del personal sanitari, es recomana un sol acompanyant per pacient.

Si voleu dur menjar a una persona ingressada, cal consultar-ho prèviament amb el personal sanitari.

Les habitacions no disposen de telèfon, però posem a la vostra disposició un telèfon d’atenció a les famílies, així com un número de mòbil per contactar amb cada planta. Trobareu tota la informació aquí.

Rehabilitació

Preguntes freqüents

Hi poden accedir pacients que tinguin assignats metges de família al CAP Cotxeres, CAP Turó, CAP Rio de Janeiro o CAP Guineueta.

Per accedir al servei és necessària la sol·licitud de derivació (volant) del metge de família o l’especialista. Si sou usuaris del CAP Cotxeres, podeu demanar hora de primera visita directament al taulell de Rehabilitació, amb el volant que us faciliti el vostre metge. En cas que sigueu usuaris del CAP Rio de Janeiro, CAP Turó o CAP Guineueta, no caldrà que us desplaceu al centre. Des del Servei de Rehabilitació contactarem amb vosaltres per citar-vos (per ordre d’arribada i prioritat).

Trobareu els horaris de tots els equipaments i serveis aquí.
Trobareu la informació de contacte de tots els serveis i equipaments aquí.

El nombre de sessions ve determinat pel diagnòstic de la patologia, que es fa durant la primera visita mèdica, prèvia al començament del tractament, i també per la posterior evolució. Això fa que no es pugui informar, d’entrada, sobre el nombre exacte de sessions que es realitzaran.

Per garantir l’eficàcia del tractament, és molt important l’assistència continuada a totes les sessions que es marquin a la primera visita. Si no podeu venir a alguna de les sessions, us preguem que ens aviseu amb almenys un dia d’antelació perquè una altra persona pugui aprofitar la vostra cita.

Donem un marge de fins a 15 minuts a aquelles persones que, per qualsevol imprevist, no puguin arribar a l’hora assignada. En cas de superar aquest temps, no es podrà dur a terme la sessió perquè no es podrà realitzar el tracatment en la seva totalitat.

Durant la primera visita, se us informarà sobre la roba més adequada, que dependrà de la zona del cos per la qual feu la rehabilitació. Com a norma general, s’acostuma a aconsellar: samarreta, pantalons còmodes, mitjons i tovallola, per si us cal fer exercicis estirats a la llitera. També cal portar un cadenat per als armariets individuals.

En finalitzar les sessions programades, es realitzarà un informe d’alta de tractament que quedarà registrat a La Meva Salut. Per tant, no necessitareu cap còpia física d’aquest informe.

No, no es pot sol·licitar cap prova diagnòstica ni visites per altres especialitats. Si el professional que us atén ho considera oportú, farà una anotació a la vostra història clínica perquè el metge de referència pugui valorar-ho.

 

Tot i que el pacient pot ser derivat per més d’una patologia, els tractaments no es poden solapar i, per tant, caldrà finalitzar-ne un per iniciar l’altre.

 

Si és per la mateixa patologia, cal un temps aproximat de sis mesos per reiniciar el procés.

 

Per al desplaçament per a la primera vista, podeu sol·licitar transport sanitari al vostre CAP. En iniciar el tractament, podreu demanar-lo directament al Servei de Rehabiliatció de CIS Cotxeres. 

 

Tràmits administratius

Preguntes freqüents

La targeta sanitària individual (TSI) és el document que us identifica i us dona accés als centres i els serveis del sistema sanitari públic assignats. Per obtenir-la, s’ha de complir necessàriament el requisit bàsic d’estar empadronat en un municipi de Catalunya​. Trobareu informació sobre com aconseguir la TSI aquí.

Si heu perdut o us han robat la TSI, podeu demanar una reemissió de la targeta al vostre CAP de referència o per telèfon, al 061 CatSalut Respon. El duplicat de la TSI té un cost de 10 €. Trobareu més informació aquí.

Generalment, el comunicat de baixa el fa el metge del sistema públic de salut (de capçalera o d’urgències) sempre després d’una valoració mèdica. No pot tenir una data futura i excepcionalment sí que es pot fer amb data retroactiva. En els casos d’accident de treball o de malaltia professional, el comunicat de baixa el fa el metge de la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, del servei públic de salut en cas de cobertura per part de l’Institut Nacional de la Seguretat Social o de l’Institut Social de la Marina i, excepcionalment, el metge de l’ICAM. Podeu obtenir més informació sobre la baixa mèdica aquí.

De manera general, el seguiment de la baixa correspon al metge de capçalera del CAP, que programa les visites en funció de la durada estimada de la baixa. En les visites de seguiment, valora l’estat de salut del pacient i, si considera que encara no està en condicions de treballar, emet el comunicat de confirmació de baixa corresponent (fins a 365 dies) i el cita per a la propera visita en la data que consideri. L’assistència a aquestes visites és obligatòria. En cas d’incompareixença no justificada, el metge pot emetre l’alta i, a partir d’aquest moment, es deixarà de tenir dret a percebre la prestació econòmica per incapacitat temporal. Podeu obtenir més informació sobre la baixa mèdica aquí.

A la farmàcia cal portar el Pla de medicació més recent i la targeta sanitària. A través del programa informàtic, podran consultar el tractament i lliurar-vos els medicaments necessaris. Durant la vigència del Pla de medicació, es poden recollir els medicaments a mesura que es van necessitant, quan està a punt d’acabar-se l’envàs anterior, sense necessitat de tornar al CAP. Recordeu que el Pla de medicació és un document que pot tenir format paper o digital i s’hi pot accedir a través de La Meva Salut. Podeu obtenir més informació sobre el Pla de medicació aquí.

Quan s’està acabant la vigència del tractament que figura al Pla de medicació i cal renovar-lo, s’ha de contactar amb el CAP perquè el vostre professional sanitari de referència revisi el tractament i valori si cal mantenir-lo, si s’ha de canviar o si es pot considerar finalitzat. Podeu obtenir més informació sobre el Pla de medicació aquí.

El permís de maternitat o paternitat permet gaudir d’un descans laboral legalment establert, juntament amb un subsidi. Trobareu informació sobre com obtenir aquest permís aquí.