Presentació

Fent salut a Nou Barris

El Centre Integral de Salut (CIS) Cotxeres és un complex assistencial situat al barri de Vilapicina i la Torre Llobeta, al districte de Nou Barris, que presta serveis públics d’atenció primària, sociosanitària i de rehabilitació a l’Àrea Integral de Salut (AIS) Barcelona Nord. El centre està gestionat pel Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), entitat pública de caràcter local, base associativa i sense afany de lucre, que manté un concert amb el Servei Català de la Salut (CatSalut).

Els equipaments que conformen el CIS cotxeres són:

0
persones de població assignada.
0
habitants per a qui és centre de referència.
0
persones ateses de forma ambulatòria i presta, també, servei de fisioteràpia i rehabilitació als pacients ingressats al HAI.
0
persones per a qui és centre de referència.
8j

CIS Cotxeres

Història

Un centre innovador a les antigues Cotxeres

El juny de 2005, el Servei Català de la Salut, entitat responsable de l’atenció sanitària de cobertura pública a Catalunya, i el Consorci Hospitalari de Catalunya —actualment Consorci de Salut i Social de Catalunya— van signar un conveni de col·laboració per impulsar un pacte per a la millora de la xarxa de serveis sanitaris a la ciutat de Barcelona. Fruit d’aquest pacte, el CSC va esdevenir promotor de la construcció de l’edifici del Centre Integral de Salut (CIS) Cotxeres i, posteriorment, gestor dels serveis sanitaris que s’hi van començar a prestar.

Per a la construcció del centre, l’Ajuntament de Barcelona va aportar el terreny de les antigues Cotxeres de Borbó i és, actualment, l’entitat responsable dels equipaments cívics del complex: un casal de gent gran i una biblioteca.

La gestió dels serveis de salut del CIS Cotxeres es duu a terme mitjançant l’entitat proveïdora CSC Vitae, SAU, empresa del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), una institució pública de caràcter local, base associativa i sense afany de lucre.

Missió

Contribuir a la millora de la salut i el benestar de les persones mitjançant una atenció integral.

Visió

Ser referents al sistema sanitari en la prevenció, la cura de la salut, tant individual com comunitària, i en rehabilitació, així com esdevenir un centre docent reconegut al sector i una organització on els professionals se sentin orgullosos de treballar.

Valors

d’actuar sempre amb el màxim respecte i honestedat tant amb les persones que atenem com amb el conjunt de professionals amb qui interactuem.

de les persones ateses en la presa de decisions que afecten la seva salut i el seu benestar. També participació de l’equip professional en la presa de decisions que afecten el funcionament de l’organització.

facilitant a la ciutadania l’accés a tota aquella informació relativa a la nostra activitat que pugui ser del seu interès i comunicant de manera eficaç.

promovent una gestió responsable dels recursos, tant des del punt de vista econòmic com social i mediambiental.

en la prestació de serveis, cercant la millora continuada per assolir l’excel·lència.

entesa com la introducció de nous models assistencials o processos que millorin la salut i el benestar de les persones.

Model assistencial

Un model únic d'integració

Des dels seus orígens, el CIS Cotxeres es va concebre com un equipament innovador, pel seu model únic d’integració de l’atenció primària amb el centre d’urgències, el servei de rehabilitació i el centre sociosanitari, a més dels serveis de suport al diagnòstic (laboratori d’anàlisis clíniques i d’imatge) i de farmàcia. El recinte del CIS acull, igualment, dos dispositius de salut mental ambulatoris, gestionats per entitats externes.

Aquest model integral busca contribuir a millorar la continuïtat assistencial i permet el desenvolupament de programes específics en àmbits clau de l’atenció sanitària, com són la fragilitat i la dependència.