Serveis

Serveis complementaris

A més dels serveis sanitaris que es presten en el marc de la cartera pública, el CIS Cotxeres ofereix Serveis Complementaris, no coberts pel CatSalut, als quals qualsevol persona pot dirigir-se per accedir a tractaments de qualitat a un preu competitiu, sense haver de sortir de l’entorn sanitari de confiança.

El CIS Cotxeres és un projecte sense afany de lucre, per la qual cosa els beneficis obtinguts amb els Serveis Complementaris es reinverteixen, íntegrament, en els serveis públics del centre. D’aquesta manera, les persones que fan ús d’aquests serveis de pagament contribueixen en la sostenibilitat del CIS i en la millora de la sanitat pública del barri.

Per tal de garantir-ho i per garantir, també, la correcta separació dels serveis privats dels públics, hem elaborat un Codi Ètic, que determina en quines condicions s’ha d’oferir aquesta activitat de caràcter privat.

Tots els Serveis Complementaris compleixen la regulació sanitària i estan acreditats per la Generalitat de Catalunya.

Coneix-los!

Serveis complementaris

Odontologia

Al Serveis Complementaris d’Odontologia de CIS Cotxeres, trobareu solucions de salut i estètica bucodental de màxima qualitat amb un equip professional de confiança. Les revisions, diagnòstics i pressupostos són gratuïts i s’ofereix un finançament a mida.

Serveis i tractaments:

Serveis complementaris

Podologia

Als Serveis Complementaris de Podologia de CIS Cotxeres, trobareu solucions a mida i tractaments assequibles i eficaços. A més, per a aquelles persones ingressades a l’Hospital d’Atenció Intermèdia que tinguin mobilitat reduïda, oferim el servei a l’habitació, sense cap cost addicional.

Serveis i tractaments:

Tractament del peu diabètic (finançat pel CatSalut)

El CIS Cotxeres està adherit al conveni del Servei Català de la Salut (CatSalut) per a la implantació de l’atenció podològica a les persones diabètiques amb patologies vasculars i neuropàtiques cròniques, com a prestació complementària.

Així, aquells pacients diabètics que presentin la derivació adequada del seu metge de família per al podòleg podran ser tractats al CIS, que ofereix la prevenció i el seguiment del peu diabètic de forma totalment gratuïta, fins a un màxim de 3 visites l’any.

És imprescindible que, per a cada visita, el pacient presenti la derivació del metge de família. Cal tenir en compte que el conveni amb el CatSalut no inclou altres tractaments que pugui necessitar.

Serveis complementaris

Atenció als accidents de trànsit

Al nostre país, la cobertura de l’assistència a les víctimes d’accidents de trànsit és responsabilitat de les companyies d’assegurances dels vehicles. Si la víctima de l’accident de trànsit compleix les condicions generals estipulades en les pòlisses d’assegurances dels vehicles implicats, té dret a una atenció gratuïta als centres acreditats per poder realitzar aquesta prestació. Altrament, aquesta assistència ha d’anar a càrrec de la persona accidentada.

CIS Cotxeres és un centre acreditat formalment per a aquesta tasca assistencial i ofereix a les persones que ho sol·licitin una atenció completa i integral, duta a terme per professionals experts en aquest àmbit.

Oferim atenció urgent immediatament després de l’accident, valorant d’entrada les lesions i iniciant el procés terapèutic. Aquesta atenció es realitza al Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) de Cotxeres, que està disponible les 24 hores del dia, tots els dies de l’any.

Realitzem una valoració especialitzada i un seguiment de tot el procés diagnòstic i terapèutic, fins al moment de l’alta.

Comptem amb un equip de fisioterapeutes i unes modernes instal·lacions per a la realització de programes de rehabilitació personalitzats.

Serveis complementaris

Diagnòstic per la Imatge

Als Serveis Complementaris de Diagnòstic, comptem amb un equipament amb capacitat per efectuar les següents proves:

Radiografies de tòrax, abdomen, extremitats inferiors i superiors, crani o columna.

Per accedir a aquest servei, cal disposar d’una ordre mèdica emesa per un facultatiu acreditat.